Zdarzenie medyczne

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zdarzenie medyczne to: zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, a
także jego śmierć, będące następstwem niezgodnych z wiedzą medyczną:

  • diagnozy, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Pacjenci pokrzywdzeni zdarzeniem medycznym, a także ich spadkobiercy (w przypadku śmierci pacjenta) mogą złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję zdarzenia medycznego ustala się zadośćuczynienie i odszkodowanie w kwocie nie wyższej jednak niż 100 tys. zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta i 300 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta.

Jako postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych dotyczy raczej mniejszych i bardziej oczywistych spraw; w praktyce większość sporów trafia na drogę postępowania sądowego.

Adwokaci Ł. Karwowski & A. Sosiński s.c. – kompleksowa pomoc prawna – Wrocław

Comments are closed.