Wynagrodzenie

Wstępna ocena sprawy oraz wstępna porada prawna udzielane są bezpłatnie.

Koszt porady prawnej wynosi od 150 do 250 zł.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz oczekiwanego zakresu pomocy prawnej.

Forma wynagrodzenia dostosowana jest do potrzeb oraz możliwości finansowych klienta. Dopuszczamy rozłożenie wynagrodzenia na raty. W niektórych sprawach możliwe jest również wynagrodzenie składające się z niewysokiej opłaty podstawowej oraz tzw. success fee, czyli wynagrodzenia za osiągnięty rezultat. Na życzenie klienta oferujemy opcję rozliczenia godzinowego.

Warunki dotyczące wynagrodzenia ustalane są indywidualnie przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Dbamy o przejrzystość zawieranej umowy.