Umowy cywilnoprawne

Adwokaci Ł. Karwowski & A. Sosiński s.c. świadczy kompleksowe doradztwo na wszystkich etapach związanych z zawieraniem, realizacją i wygaśnięciem (odstąpieniem, rozwiązaniem) umów cywilnoprawnych.

Analizujemy przedstawione umowy pod względem ewentualnych zagrożeń dla interesów klienta, tworzymy również od podstaw projekty umów dostosowane do indywidualnych jego potrzeb. W razie konieczności dbamy o zabezpieczenie wykonania umowy proponując np. zabezpieczenie w formie weksla, hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, umownego poddania się egzekucji i innych.

Przygotowujemy niezbędną dokumentację.

Sporządzamy umowy w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami, a także osobami prywatnymi. Sporządzamy regulaminy świadczenia usług i ogólne warunki stosowania umów.

Na życzenie klienta uczestniczymy bezpośrednio w negocjacjach związanych z zawarciem umowy.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie uzyskania odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, zapłaty kar umownych, wykonania zastępczego zobowiązania (kosztów wykonania umowy przy pomocy innego podmiotu)..

Adwokaci Ł. Karwowski & A. Sosiński s.c. – odszkodowania – Wrocław