Rozwody i prawo rodzinne

Adwokaci Ł. Karwowski & A. Sosiński s.c. oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawnego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w szczególności z obszaru stosunków między małżonkami, w tym majątkowych ustrojów małżeńskich, stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi. Dysponujemy dużym doświadczeniem w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących władzy rodzicielskiej. Pomagamy w rozliczeniu konkubinatu.

Zajmujemy się przede wszystkim sprawami takimi jak:

  • separacja,
  • rozwód,
  • regulacja kontaktów rodziców z dziećmi oraz egzekucja tych kontaktów,
  • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej – w tym przygotowywanie planu wychowawczego,
  • ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • ubieganie się o alimenty oraz egzekucja zasądzonych alimentów,
    podział majątku,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • konkubinat.

Gwarantujemy profesjonalizm i pełną dyskrecję.

Adwokaci Ł. Karwowski & A. Sosiński s.c. – rzetelna pomoc prawna – Wrocław