Prawo spadkowe

Adwokaci Ł. Karwowski & A. Sosiński s.c. prowadzą wszelkie sprawy związane z uporządkowaniem spraw spadkowych po śmierci bliskiej osoby. Pomagamy ustalić krąg spadkobierców, występujemy do sądu o jego potwierdzenie i wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Przeprowadzamy także dział spadku: umowny (przy porozumieniu spadkobierców) lub sądowy (w wypadku sporu). Oferujemy rzetelne doradztwo prawne w zakresie obu sposobów podziału. Sporządzamy odpowiednią dokumentację, niezbędną do wystąpienia do sądu o podział spadku. Przygotowujemy projekty umów o zgodny podział spadku pomiędzy spadkobiercami.

Warto wiedzieć, że Kodeks cywilny przewiduje udział w spadku dla spadkobierców ustawowych, nawet jeśli sporządzony testament powołuje do dziedziczenia inne osoby (zachowek). O udział ten spadkobiercy ustawowi mogą ubiegać się poprzez wystąpienie z roszczeniem o zapłatę określonej kwoty pieniężnej przez spadkobierców testamentowych lub obdarowanego. Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną zarówno spadkobierców ustawowych, którzy dochodzą zachowku, jak i pomaga spadkobiercom testamentowym w razie konieczności obrony ich interesów.

Adwokaci Ł. Karwowski & A. Sosiński s.c. – kompleksowe doradztwo prawne – Wrocław