Prawo autorskie

Kancelaria udziela wsparcia twórcom i artystom w celu zabezpieczenia ich interesów i ochrony praw autorskich. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w ochronie twórców z branży muzycznej. Z naszych usług skorzystali znani artyści rynku wrocławskiego jak i krajowego.

W szczególności specjalizujemy się w pomocy przy zawieraniu:

  • kontraktów fonograficznych,
  • umów na realizację koncertów i tras koncertowych,
  • umów menadżerskich zawieranych z zespołem,
  • umów o scenariusze filmowe,
  • dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

Gwarantujemy rzetelność, dyskrecję i fachowość  w ochronie Waszych interesów.