Orzecznictwo

Błąd medyczny

Błąd medyczny to nieodpowiednie działanie bądź zaniechanie podmiotu leczniczego, w tym lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, którego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu osoby pokrzywdzonej, uszkodzenie jej ciała lub śmierć. W doktrynie prawa cywilnego wymienia się następujące przesłanki odpowiedzialności cywilnej za błąd … Czytaj więcej

Zdarzenie medyczne

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zdarzenie medyczne to: zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, a także jego śmierć, będące następstwem niezgodnych z wiedzą medyczną: diagnozy, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się … Czytaj więcej

Roszczenia w przypadku błędu medycznego

Odszkodowanie W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osoba pokrzywdzona może ubiegać się o odszkodowanie. Naprawienie szkody obejmuje wszelkie koszty będące jej bezpośrednim następstwem. Problemem praktycznym jest konieczność ścisłego udowodnienia dochodzonej kwoty. Dlatego pokrzywdzony powinien zachować wszelką dokumentację, rachunki, paragony, które … Czytaj więcej